Mudhari dari mu’tal a’in

Di antara tashrifan mu’tal a’in (dzutsalaasah atau fi’il ajwaf) yaitu tashrifan fi’il mudhari. Untuk tashrifan fi’il Mudhari dari mu’tal a’in, entah itu mu’tal a’in wau, atau pun lam sama seperti Tashrifan fi’il salim. Yaitu ada 14 tashrifan, 2 untuk mutakalim wahdah dan mutakhir ma’alghair, kemudian 6 untuk mukhatab, mukhatabah. Kemudian 6 untuk ghaib, entah itu mudzakar atau pun muannas.

Mudhari dari mu'tal a'in

Penjelasan Mudhari dari mu’tal a’in menurut kitab alkaelani.

Tashrifan mu’tal a’in terbagi 2 yaitu mu’tal a’in wau seperti يقول, dan ya seperti يبيع. Di antara mu’tal a’in wau dan juga ya masing-masing terbagi 2 yaitu mabni fa’il dan juga mabni maf’ul.

Contoh fi’il mudhari dari ajwaf yang mabni fa’il seperti tadi yaitu يَقُوْلُ, termasuk dalam kategori dhammah a’in mudhari nya. Asal lafadz tersebut ialah يَقْوُلُ, kemudian harakat dhammah pada huruf و di pindahkan ke huruf sebelumnya jadi di baca يَقُوْلُ.

Untuk mabni maf’ul nya ialah lafadz يُقَالُ, asal nya يُقْوَلُ, kemudian harakat wau pindahkan ke huruf ق, setelah membuang harakat huruf ق. Jadi ُيُقَول, kemudian huruf wau nya di tukar kan pada huruf Alif, agar munasabah sama harakat yang ada sebelumnya yaitu Fathah.

Contoh mudhari mu’tal lam ya yang mabni fa’il seperti ُيَبِيْع, asal nya ُيَبْيِع, kemudian harakat huruf ya pindahkan pada huruf sebelumnya, jadi يَبِيْع.

Kemudian untuk mabni maf’ul nya dari mu’tal a’in ya seperti يُبَاعُ, asal nya يُبْيَعُ, kemudian pindah kan harakat huruf ya pada huruf sebelumnya. Yaitu huruf ب, kemudian jadi يُبَيْعُ, selanjutnya tukar huruf ya tersebut pada alif. Karena supaya munasabah dengan harakat sebelumnya yaitu harakat Fathah yang ada pada huruf ب jadi di baca يُبَاعُ.

Misal tashrifan fi’il mudhari dari fi’il ajwaf wau seperti;

يقول يقولان يقولون تقول تقولان يقلن تقول تقولان تقولون
تقولين تقولان تقلن اقول نقول

Tashrifan mudhari dari fi’il ajwaf ya seperti;

يبيع يبيعان يبيعون تبيع تبيعان يبعن تبيع تبيعان تبيعون تبيعين تبيعان تبعن ابيع نبيع

https://infosepakbola.my.id/

1 thought on “Mudhari dari mu’tal a’in

  1. Pingback: Dalil mudhari dihukumi mu'rab - Ilmu alat

Leave a Reply

Your email address will not be published.